Dobrý den

Blíží se konec školního roku, v květnu budeme psát více testů.

Žáci vždy dopředu o každém budou vědět datum, a učivo, ze kterého

budou psát. Po oznámkování dostanou test domů.

Zítra, 17.5.2018 jedeme na výlet do ZOO Olomouc. Odjezd od školy je v 8 hodin, předpokládaný příjezd je kolem 15 hod.

Dejte prosím dětem pláštěnky, které v případě potřeby mohou použít jako podložku na sezení na mokrých lavičkách. 

 Budou je potřebovat i v pondělí na branný den na Vršavu.

V pondělí je sraz  v 7.30 hod před školou. Na Vršavu jdeme pěšky.

Dejte dětem dostatečnou svačinu a pití. Pokud půjdou žáci sami z Vršavy domů, musí přinést lístek se souhlasem rodičů. 

V úterý žáci kteří se nezúčastní fotbalového turnaje jdou do divadla 

s žáky 4.C . Sraz před školou  v 7.45 hod, odchod na trolejbus s pí. uč. Weissovou. Po divadle budou mít ještě zhruba dvě vyučovací hodiny, můžou si vzít svou vlastní knížku, kterou si můžou ve 4.C číst.

Ve čtvrtek 24.5. bude probíhat fotografování tříd.

V pátek 25.5. jdeme v rámci filmového festivalu na film Falconi do Kongresového centra na 10 hod.  Na představení odcházíme ze školy. Po přestavení možnost odejít samostatně domů pouze se souhlasem rodičů.

1.6. máme objednaný Workshop free cinema od 11 - 13.45 hod.

Učivo probrané k 18.5.

Přírodověda

Člověk roste a vyvíjí se, str. 68, prac. s. vše po str. 39

Vlastivěda

Národní obrození, str. 27, zápis dostanou ve škole

Český jazyk

uč. str. 124 - podmět rozvitý a několikanásobný, prac. seš. str. 45

Anglický jazyk - opakování, procvičování učiva

Matematika

pracovní sešit Zlomky, po str. 12, cvič. 5Hezký víkend Čillíková
https://zskom24c.webnode.cz